ALTIN

GÜMÜŞ

AMALGAM

RAMAT

 

Koyuncu Soy Metal, Geri Kazanım ve Bertaraf Lisansına sahip tesisinde; altın ramatı, gümüş ramatı, röntgen suları, dişçilikte kullanılan dolgulardan kaynaklanan amalgam atıklarının bertarafı ve bu atıklardan altın, gümüş, civa, kalay, bakır gibi değerli metallerin geri kazanımını gerçekleştirmektedir.

 

Lisanslı tesisler tarafından doğaya ciddi zararlar verebilecek atıkların, çevreye uyumlu şekilde  geri kazanımı ve bertarafı yaşadığımız çevrenin korunması ve ekonomiye sağladığı faydalar açısından son derece önem taşımaktadır.

 

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri kazanımı ekonomiye enerji, hammadde ve yeni iş olanakları ile katkı sağlarken, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sahip olduğumuz kaynakların daha verimli kullanılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

 

Koyuncu Soy Metal; 26/06/2012 tarih ve B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/155 sayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan;

"Çevre İzin ve Lisans Belgesi" ne sahiptir.

 


 

Altın ve Gümüş Ramatı:

Kuyumculukta cila ramatı olarak bilinen ramat yöntemi ve piyasada kimyasal yada kral suyu yöntemi olarak bilinen yöntemler kullanılarak, altın ve gümüş geri kazanımı gerçekleştirilmektedir.

 

Firmamızda uygulanan altın ve gümüş ramat yöntemleri arasında kal işlemi yöntemi kullanılmamaktadır, dolayısıyla yer ramatları kabul edilmemektedir.

 

Röntgen, Matbaa, Fotoğraf Banyo Sularından Gümüş Geri Kazanımı:

Resmi ve özel hastanelerde kullanılan röntgen makinelerinden çıkan röntgen suları, matbaalardan, fotoğrafçılardan kaynaklı atık fotoğrafik banyo suları(röntgen suları), röntgen ve matbaa filmlerinden kaynaklı atıklar Çevre Ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış kuruluşumuz araçları ile toplanarak tesislerimizde gümüş elde edilmektedir.

 

Amalgam:

Çok kuvvetli çözme özelliğine sahip olan civanın, metaller ile yaptığı karışıma amalgam diyoruz. Ülkemizde ve tüm Dünya’da civa içeren atıklar, ormanlarımızı ve su kaynaklarımızı kirletmeye devam etmekte , eko sistemimize zarar vermektedir . Her yıl binlerce kilo civa gereksiz yere çevremize bırakılmaktadır. Çok az miktarı, bir çaykaşığı bile yüzlerce yıl göllerimizi ve denizlerimizi zehirlemeye yeterlidir.

 

Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıklarının*  bertarafı ve içerisinde yer alan metallerin geri kazanımı  lisanslı tesisimizde çevreye zarar verilmeden gerçekleştirilmektedir.


 

Linkler:

Çevre Bilgi Portalı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 

Amalgam Atıkları ve Hastanelerin Yükümlülükleri:

Diş hekimliğinde kullanılan Amalgam hala en zararsız, en uzun ömürlü ve en ucuz dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Yılda, bir milyardan fazla amalgam dolgu yapıldığı tahmin edilmektedir.

 

Çevre Mevzuatı kapsamında;

18 01 10 Atık Kodu ile diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıklarının, lisanslı tesislerde geri kazanım ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilmelidir.

 


Koyuncu Soy Metal, Amalgam Atıkları konusunda, Ülkemizde lisans verilmiş tek geri kazanım ve bertaraf tesisidir.


RLINETEC


Adres:

1. Organize Sanayi Bölgesi, Dökümcüler Sanayi Sitesi, Cami Sokak No:11

Sincan / ANKARA

 

Tel: 0312 267 24 88

Faks: 0312 267 24 99

E-posta: info@koyuncusoymetal.com

www.koyuncusoymetal.com © copyright 2010 ◊ info@koyuncusoymetal.com