ALTIN

GÜMÜŞ

AMALGAM

RAMAT

 

AMALGAM:

Çok kuvvetli çözme özelliğine sahip olan civanın, metaller ile yaptığı karışıma amalgam diyoruz. Sıvı civa, birçok metali, özellikle bakır, gümüş, altın ve alkalimetalleri (lityum, sodyum, potasyum, ...) çözer. Amalgam; katı, yumuşak veya sıvı olabilir. Civa, bazı metal olmayan maddeler ile de amalgam verir. Amalgamın sertliği ve yumuşaklığı ilave edilen metalin miktarına bağlıdır.

 

Amalgamın en belirgin özelliği; içlerinde çözünmüş olan metalin aktifliğinin azalmasıdır. Mesela, su ile çok şiddetli reaksiyon veren sodyum, amalgamda oldukça yavaş reaksiyon verir. Gümüş amalgaması diş hekimliğinde dolgu maddesi olarak kullanılır. Yine kalay amalgaması eskiden ayna yapımında kullanılırdı. Metalurji de, çeşitli metaller amalgam yapılarak ayrılır. Kimyasal reaksiyonlarda amalgam, katalizör olarak kullanılır.

 

Ülkemizde ve tüm Dünya’da civa içeren atıklar, ormanlarımızı ve su kaynaklarımızı kirletmeye devam etmekte , eko sistemimize birçok zararlar vermektedir.

 

Her yıl binlerce kilo civa gereksiz yere çevremize bırakılmaktadır . Çok az bir çay kaşığı bile yüzlerce yıl göllerimizi zehirlemeye yeterlidir.

 

Diş Hekimliğinde Amalgamı Kullanımı

Amalgam hala en zararsız, en uzun ömürlü ve en ucuz dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Yılda, bir milyardan fazla amalgam dolgu yapıldığı tahmin edilmektedir.

 

Diğer dolgu maddelerine oranla çok daha kısa zamanda ve kolay uygulanabilmektedir. Porselen, altın ve beyaz dolgular gibi dolgu malzemeleri hem daha pahalıdırlar hem de daha çok zaman ve dikkat isterler.

 

Ayrıca altının dışındakiler amalgam kadar uzun ömürlü değildir. Amalgam ancak civaya alerjisi kesin olarak tespit edilenlerde kullanılması uygun değildir. Gerekmediğinde amalgam dolgular sökülmemelidir.

 

Çünkü hem gereksiz masraf getirmekte hem de dişe zarar verme olasılığını arttırmaktadır.

 

18 01 10* (Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları) amalgam atıklarının içerisinde yer alan metallerin geri kazanımı ve bertarafı çevre ile uyumlu bir şekilde lisanslı olarak şirketimiz bünyesinde sağlanacaktır.

 

Linkler:

Çevre Bilgi Portalı

National Parks Of Turkey

Bilgi Teknolojileri

Otomobil Kampanyaları

 

 

www.koyuncusoymetal.com © copyright 2010 ◊ info@koyuncusoymetal.com