ALTIN

GÜMÜŞ

AMALGAM

RAMAT

 

GERİ KAZANIM:

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil bir ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm yada geri kazanım adı verilmektedir.

 

Herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak da tanımlanmaktadır.

 

Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır.  Doğada ve çevremizde bulunan her malzeme gibi endüstriyel işlemler kullanılmış olan ambalaj malzemeleri de içinde bulundukları çevre ile bir şekilde etkileşimde bulunmaktadırlar.

 

Bir kere kullanıldıktan sonra herhangi bir şekilde bertaraf edilemeyen malzemeler değişik bir dolaşım yolu ile yeniden geri kazanılarak kullanılma imkanın sahiptir.

 

Geri dönüşüm veya geri kazanım biri birine girmiş iki kavramdır. Kimi tanımlamayla geri dönüşüm kimi tanımlamayla geri kazanım olarak adlandırılmaktadır.Kağıdın yeniden değerlendirilmesi geri dönüşüm olarak tanımlanmalıdır. Kağıt kağıt hammaddesi olarak kalmıştır. Oysa röntgen suyundan gümüş elde edilmesi geri kazanım olarak ele alınmalıdır.

 

Geri kazanım ile gerek çevremiz, gerekse öncelikle insan sağlığı olmak üzere tüm canlılar için yararlar söz konusudur. Doğal kayakların daha dikkatli kullanılması çevremiz açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Geri kazanım;  doğal kaynaklarımızın korunmasını, enerji tasarrufu sağlaması, atık miktarını azaltması açısından büyük önem taşımaktadır. Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamız için bize katkı sağlamaktadır. Geri kazanımla elde edilen ürünler tekrar kullanılarak  bu ürünler için yeni üretim sahaları açılmamaktadır.

 

Diğer yandan günümüzün en büyük çevre sorunu olan katı atıkların toplanması ancak geri kazanım yaygınlaştırılması ile çözümlenebilir. Geri kazanım yaygınlaştıkça ve insanlar geri kazanılacak ürünleri kaynağında topladıkları sürece katı atıkların toplanması ve bertarafı  kolaylaşacaktır.

 

Endüstriyel ambalaj geri kazanımının gelişmiş ekonomilerdeki uygulamalarının sonucunda elde edilen tecrübe ve deneyimler, üç temel unsurun önemini ortaya koymaktadır:

RLINETEC

• Kullanılan ve boşaltılan ambalajların geri kazanım veya nihai bertarafa kadar geçen ömrünün kontrol altında tutulması,

• Ambalajın son kullanım alanından geri kazanım veya nihai bertaraf tesisine taşınması ve toplanması,

• Geri kazanımın nasıl yapılacağı, kalitesi, kullanılması gereken teknolojiler ve prosesler anında oluşan atıkların bertarafı. Geri kazanımın nasıl yapılacağı, kalitesi, kullanılması gereken teknolojiler büyük önem arz etmektedir. Geri kazanılan ambalaj ürünleri gerekli faydayı sağlamak zorundadır. Uygun koşullarda geri kazanımı yapılmayan bu malzemeler fayda yerine daha büyük zararların oluşmasına neden olabilir.

 

Röntgen Sularından Gümüş Geri Kazanımı:

Resmi ve özel hastanelerde kullanılan röntgen makinelerinden çıkan röntgen suları, matbaalardan, fotoğrafçılardan kaynaklı atık fotoğrafik banyo suları(röntgen suları), röntgen ve matbaa filmlerinden kaynaklı atıklar Çevre Ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış kuruluşumuz araçları ile toplanarak tesislerimizde gümüş elde edilmektedir.

 

Bu işyerlerinden yıllardır büyük miktarlarda kanalizasyon sularına karıştırılan ve atık olarak değerlendirilen bu sular, çalışmalarımız ve gayretlerimiz sayesinde milli ekonomiye yeniden kazandırılmaktadır.

 

 

Linkler:

Çevre Bilgi Portalı

National Parks Of Turkey

Bilgi Teknolojileri

Otomobil Kampanyaları

 

www.koyuncusoymetal.com © copyright 2010 ◊ info@koyuncusoymetal.com