ALTIN

GÜMÜŞ

AMALGAM

RAMAT

 

HAKKIMIZDA:

Şirketimiz 2007 yılında kuruldu. Faaliyetlerine röntgen sularından kaynaklanan 2.banyo sularından Gümüş geri kazanım ile başladı.

 

Buna müteakip cilalı ramatdan Altın geri kazanımını fason olarak başladı.  2010 Ağustos itibariyle amalgam atıklarının içerisinde yer alan metallerin geri kazanımı ve Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıkları tesismiz bünyesinde geri kazanımı faaliyeti başlatıldı.

 

Tesisimiz dünyada ve Türkiye’de kısaca gelişen teknoloji ve yenilenebilir enerji kaynağının geri kazanımı konusunda veya geri dönüşüm konusunda, alanında faaliyetlerini doğru, dürüst ilkeler çerçevesinde devam etmektedir. Bu doğrultuda şirketimiz, çağın gerçekleri düşünülerek kurulmuş ve faaliyetlerini bu gereklere uygun sürdürmektedir.

 

Çevremizden başlayarak, su kaynaklarımızı, toprağımızı, havayı ve genel olarak yaşadığımız Dünya’yı nasıl yaşanır ve nasıl az kirleterek yaşanabilir halde tutabiliriz bunun gayreti içinde çalışmalar yürütmekteyiz. Bizlerde payımıza düşen bilinçle piyasada payımıza düşen imkanlarımız ölçüsünde rastgele doğaya atılan ve geri dönüşümü yapılmakta olan veya geri kazanımı yapılmayan metallerin doğayı tahrip etmeden, enerji harcamadan ve yeni çevresel sorunlar yaratmadan geri kazanımı yapılmaya çalışılmaktadır.

 

Dönüşüm sürecinde işlem sayısının normal işleme göre az olması nedeniyle örneğin 1 (Bir) kilo Gümüşü elde etmek için 5-6 ton toprağı işleme tabi tutmak ve bunun için yeni çevresel sorunlar yaratmadan elektrik, siyanür, orman ağaçların kesilmesi, işçilik v.b kaynaklar kullanılmadan sadece bunlardan enerji harcayarak doğaya rast gele atılan metallerin geri kazanımı sağlanabilir.

 

Bunun için Altın ramatı, Gümüş ramatı, Platin ve Paladyum içeren atıklar, röntgen suların dan Gümüş geri kazanımı, diş dolgularından kaynaklanan Amalgam atıklarından (Gümüş,Civa,Kalay ve Bakır) metallerin geri kazanımını sağlamak şirketimizin ana hedefi olmuştur.

 

Kısaca yapacağımız her türlü geri kazanım ülkemize enerji,hammadde,yeni kimyasalları kullanımından ve doğayı yeniden tahrip etmeyi azaltmış olacağız. Yapılan bütün bu tasarruflar gelecek de yeni iş imkanların sağlayacağı ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır.

RLINETEC

www.koyuncusoymetal.com © copyright 2010 ◊ info@koyuncusoymetal.com