ALTIN

GÜMÜŞ

AMALGAM

RAMAT

 

RAMAT:

Firmamız piyasada, kuyumculukta cila ramatı olarak bilinen ramatdan, bilgisayar parçalarından, elektrikli ev aletleri ve parçaların içindeki altın, piyasada kimyasal yada Kral suyu yöntemi olarak bilinen yöntemlere tabi tutularak geri kazanımı sağlanmaktadır. Firmamız Kal işlemi yöntemi kullanılmamaktadır, dolayısıyla yer ramatları kabul edilmemektedir.

 

Teknolojinin hızla yayılması, her geçen gün yeni teknolojilerin tüketime sunulması eski ürünlerin kullanım dışı kalmasına neden olmaktadır. Her gün binlerce e-atık diye tabir etmiş olduğumuz elektronik atıklar çöplere gitmektedir. Bir çok elektronik aletlerde altın ve benzer ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünlerde kullanılmış olan değerli elementler işletmemizde işlenerek yeniden üretime kazandırılmaktadır. 

 

ATIK ALTIN PARÇA VE TOZLARINDAN ALTIN GERİ KAZANIMI:

Kuyumcu atölyelerinde (bilezik atölyeleri, tamir atölyeleri v.b) kuyumcu tamircilerden ve küçük çaplı atölyelerden altının işlenmesi sırasında yere dökülen, parlatma ve temizleme esnasında oluşan artık altın tozları Çevre Ve Orman Bakanlığı'ndan lisanslı tesisimizde uygun yöntemler kullanılarak altına dönüştürülmektedir.

 

Kuyumcu atölyelerinde, oluşan ayak ramatı ve cila ramatından Altın ve Gümüş’ün saf olarak elde edilmesi işlemleri yapılmaktadır. Yaptığımız bu hizmetlerle bu değerli ürünlerin çöpe dökülmesinin ve atık olarak değerlendirilmesinin önüne geçilmektedir. Diğer yandan kuyumcu atölyelerinden toplanmış olan bu ürünlerin kuyumculara gelir olarak geri dönmesi sağlanmaktadır.

 

RÖNTGEN SULARINDAN GÜMÜŞ GERİ KAZANIMI:

Resmi ve özel hastanelerde kullanılan röntgen makinelerinden çıkan röntgen suları, matbaalardan, fotoğrafçılardan kaynaklı atık fotoğrafik banyo suları(röntgen suları), röntgen ve matbaa filmlerinden Gümüş geri kazanımı mümkündür. Bu işyerlerinden yıllardır büyük miktarlarda kanalizasyon sularına karıştırılan ve atık olarak değerlendirilen bu sular, son yılarda Çevre Ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış firmalar tarafından toplanmaktadır. Bu işyerlerindeki çevreye duyarlı yöneticilerin duyarlılıkları ve çevre denetimi görevi yapan denetmenlerin telkinleriyle doğaya atılan bu sular lisanslı firmalara tarafından toplanarak gümüş kazanılması sağlanmaktadır. Bu dönüşü gerçekleştiren işletmeler atık sulardan ülkemizin kar etmesini sağlamaktadırlar. Bu geri dönüşüm döngüsünün etkin hale gelmesinde özellikle hastane yetkililerine ve röntgen teknisyenlerine büyük görevler düşmektedir. Bu atık suların ve atık malzemelerin lisansı olmayan işletmelere verilmemesi gerekmektedir.

 

 

 

Linkler:

Çevre Bilgi Portalı

National Parks Of Turkey

Bilgi Teknolojileri

Otomobil Kampanyaları

 

RLINETEC

www.koyuncusoymetal.com © copyright 2010 ◊ info@koyuncusoymetal.com