ALTIN 

GÜMÜŞ

AMALGAM

RAMAT

 

Koyuncu Soy Metal, Çevre Mevzuatı kapsamında Atıkların Geri Kazanım ve Bertarafı ile ilgili Çevre İzin ve Lisans belgesine sahip tesisinde; altın ramatı, gümüş ramatı, röntgen suları, dişçilikte kullanılan dolgulardan kaynaklanan amalgam atıklarının bertarafı ve bu atıklardan altın, gümüş, civa, kalay, bakır gibi değerli metallerin geri kazanımını gerçekleştirmektedir.

 


Duyuru:

Şirketimiz, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği Atık Listesi 18 01 10* (Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları) kodlu katı haldeki amalgam atıkları içindeki metalleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 155 Belge No İle lisanslı olup geri kazanımı ve bertarafı sağlamaktadır. Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları (18 01 10)kodla çıkan atıklarınızı, hiçbir ücret ödemeden ve alınmadan bedelsiz olarak kendi araçlarımızla mevzuatlar çerçevesinde usulüne göre alınacaktır. Not: 50 Kg üzerinde çıkması durumunda lisanslı araçla tarafımızdan alınacaktır. 50 Kg altında olması durumunda gene ya aracımızla yada kargo ile tarafımıza gönderebilirsiniz.

 


 

Koyuncu Soy Metal; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 16.08.2018 tarih ve 223471526.0.1 belge no ile 18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan "Amalgam Atıkları Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisans Belgesi" ne sahiptir.

 


 

 

Altın ve Gümüş Ramatı: 

Kuyumculukta cila ramatı olarak bilinen ramat yöntemi ve piyasada kimyasal yada kral suyu yöntemi olarak bilinen yöntemler kullanılarak, altın ve gümüş geri kazanımı gerçekleştirilmektedir.

 

Firmamızda uygulanan altın ve gümüş ramat yöntemleri arasında kal işlemi yöntemi kullanılmamaktadır, dolayısıyla yer ramatları kabul edilmemektedir.

 

Röntgen, Matbaa, Fotoğraf Banyo Sularından Gümüş Geri Kazanımı:

Resmi ve özel hastanelerde kullanılan röntgen makinelerinden çıkan röntgen suları, matbaalardan, fotoğrafçılardan kaynaklı atık fotoğrafik banyo suları(röntgen suları), röntgen ve matbaa filmlerinden kaynaklı atıklar Çevre Ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış kuruluşumuz araçları ile toplanarak tesislerimizde gümüş elde edilmektedir.

 

Amalgam: 

Çok kuvvetli çözme özelliğine sahip olan civanın, metaller ile yaptığı karışıma amalgam diyoruz. Ülkemizde ve tüm Dünya’da civa içeren atıklar, ormanlarımızı ve su kaynaklarımızı kirletmeye devam etmekte , eko sistemimize zarar vermektedir . Her yıl binlerce kilo civa gereksiz yere çevremize bırakılmaktadır. Çok az miktarı, bir çaykaşığı bile yüzlerce yıl göllerimizi ve denizlerimizi zehirlemeye yeterlidir.

 

Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıklarının*  bertarafı ve içerisinde yer alan metallerin geri kazanımı  lisanslı tesisimizde çevreye zarar verilmeden gerçekleştirilmektedir.


 

Linkler:

Çevre Bilgi Portalı

 

Amalgam Atıkları ve Hastanelerin Yükümlülükleri:

Diş hekimliğinde kullanılan Amalgam hala en zararsız, en uzun ömürlü ve en ucuz dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Yılda, bir milyardan fazla amalgam dolgu yapıldığı tahmin edilmektedir.

 

Çevre Mevzuatı kapsamında;

18 01 10 Atık Kodu ile diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıklarının, lisanslı tesislerde geri kazanım ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilmelidir.

 

 

 

 

RLINETEC

 

 

Adres:

1. Organize Sanayi Bölgesi, Dökümcüler Sanayi Sitesi, Cami Sokak No:11

Sincan / ANKARA

 

Tel:   0312 267 24 88

Faks:  0312 267 24 99

E-posta: info@koyuncusoymetal.com

 

www.koyuncusoymetal.com © copyright 2010 ◊ info@koyuncusoymetal.com