ALTIN

GÜMÜŞ

AMALGAM

RAMAT

 

RAMAT:

Firmamız piyasada, kuyumculukta cila ramatı olarak bilinen ramat yöntemi ile, bilgisayar parçalarından, elektrikli ev aletleri ve parçaların içindeki altın, piyasada kimyasal yada Kral suyu yöntemi olarak bilinen yöntemlere tabi tutularak geri kazanımı sağlanmaktadır. Firmamız Kal işlemi yöntemi kullanılmamaktadır, dolayısıyla yer ramatları kabul edilmemektedir.

 

Atık Altın Parça Ve Tozlarının Geri Dönüşümü:

Kuyumcu atölyelerinde (bilezik atölyeleri, tamir atölyeleri v.b) kuyumcu tamircilerden ve küçük çaplı atölyelerden altının işlenmesi sırasında yere dökülen, parlatma ve temizleme esnasında oluşan artık altın tozları piyasada yer ve cila ramatı olarak tanımlanmaktadır. Kuyumcu atölyelerinde, oluşan ayak ramatı ve cila ramatından Altın ve Gümüş’ü saf olarak elde edilmesi işlemleri iki metodla yapılmaktadır.

 

a)Ergitme(Kal Yöntemi):

Gelen ramat (cila veya yer ramatı olsun) içindeki organikler önce bir tavada yakılarak içindeki yabancı maddeler kül haline getirilir. Katı kısım, erimeyi kolaylaştırması açısından üzerine belirli oranlarda kurşunoksit, karbonat ve boraks ve kurşun indirgeyici ilavesi yapılarak eritme ocaklarında 1000-1100 derecede potalarda ergitilerek malzeme içindeki altın ve gümüş, indirgenen metalik kurşun bünyesinde toplanır.

 

Ağırlığından ve yoğunluk farkından dolayı metalik kurşun, altın ve gümüş içeren karışım sıcak iken pik pota içine dökülerek soğuması beklenir.

 

Beklenen malzeme iki fazdan oluşur biri curuf fazı diğeri de kurşun fazı olmak üzere iki fazdan oluşmaktadır. Kurşun fazı kal ocağına alınır 800-850 derece arasında kurşun buharlaştırılarak gümüş ve altın külçe halinde alınır. Curufta çok az miktarda kalan altın ve gümüş değerlendirmek üzere saklanır.

 

b)Flotasyon(Kral Suyu):

Ramatlar kapalı kaplarda işletmeye getirilerek ve içerisindeki organik atıklardan kurtulmak için tavalara serilerek yakılır. Kül haline getirilir. Kül içerisindeki altını almak için kral suyu (3Hacim Hidroklorik Asit 1 hacim Nitrik Asit) hazırlanmaktadır. Kral suyunda kaynatılarak altın sıvı içerisinde Altınklorür halinde çözündürülür.

 

Sıvı içine alınan altın sıvısı kuruluğa kadar buharlaştırılır. Mümkün mertebe sıvı buharlaştırılarak azaltılır daha sonra süzülerek demir sülftat veya başka indirgenler kullanılarak altın indirgenir bol su ile yıkanır.

 

Yıkanan altın çelik veya bakır bir kapın içinde kurutulup isteğe göre toz altın veya külçe altın olarak değerlendirilir.

 

www.koyuncusoymetal.com © copyright 2010 ◊ info@koyuncusoymetal.com